Leden Vergaderingen

Iedere eerste en derde zondag van de maand,
als de regeringsmaatregel ivm het Covid-19 virus vergaderen toelaat.
Telkens vanaf 10u00 staat de koffie klaar.
Volgende bijeenkomsten:

2020
Januari: 5  en  19
Februari: 2  en  16
Maart: 1  en  15
April: 5  en  19
Mei: 3  en  17
Juni: 7
Juli: geen
Augustus:  2  en   16
September:  6  en  20
Oktober: 4  en  18
November: 1  en  15
December: 6  en  20

Bestuur

Voorzitter
Willem De Block
willem.deblock@hotmail.com

Vice-Voorzitter
Jan Meeusen

Ere-voorzitter
Johan Decoster

Secretaris/
Redactie Clubblad

Christophe Willems
christophe.willems6@telenet.be

Penningmeester
Danny Serckx
d.serckx.cosmos@gmail.com

Vice-Penningmeester
Erna Versmissen

Nieuwigheden
Wim Coremans

Ruildienst
Tony Elst

Interne ruilbeurs leden /
Filatelistisch materiaal

Marc Mareen

Distributie Clubblad
Georges Vandevyvere

Website
Pascal Verbrugge