Geschiedenis van de club

Het prille begin

In 1927 – juni – wordt de grondslag gelegd van een nieuwe Antwerpse postzegelvereniging.

In 1927 – augustus – ter gelegenheid van ‘Antwerpen Kermis’ wordt in lokaal Broadway in de Nassaustraat, op het actuele Eilandje, onder massale belangstelling een geslaagde propagandatentoonstelling georganiseerd door Jan Yperman. Na deze geslaagde manifestatie werd besloten een nieuwe – Antwerpse- postzegelclub op te richten onder voorzitterschap van Jan Yperman. Zij vestigden zich in de brasserie Cosmos, in de Napelsstraat 124 in Antwerpen. Onmiddellijk lieten vooraanstaande personen uit postzegel- en zeevaartkringen zich als lid inschrijven. Zelfs postzegelhandelaars uit Brussel kwamen naar de vergaderingen, sommigen per taxi, beladen met albums vol zegels. Met jonge en nieuwe elementen gereorganiseerd, verhuist de club naar het lokaal “De Ton”, op de hoek Houwerstraat en het St. Jansplein, waar tot in 1964 vergaderd werd.

Cosmos wordt koninklijk

In 1957, in de Paasweek, werd “Cosmos” gemachtigd om de titel “Koninklijke vereniging” te voeren, dit als bekroning van dertig jaar vereniging ten bate van de filatelie.

In 1958, tijdens de wereldtentoonstelling, kwam “Cosmos” in de kijker met het inzenden van twee prachtige verzamelingen die de bewondering en gelukwensen van de jury kregen, nl. Frankrijk 2de Keizerrijk: studie der zegels v.d. uitgifte 1853-1860 en Bordeaux 1870-1871.

In 1967, wegens verbouwingswerken verhuist de club na 2 overgangslokalen, naar het lokaal “Capitole”, gelegen in de Diepestraat 42 – Antwerpen.

In 1975 wordt Hugo Willemse voorzitter en zal dit blijven tot 2001. Hij wordt ere-voorzitter tot zijn overlijden in februari 2019.

Cosmos viert zijn 50-jarig jubileum

In 1977, naar aanleiding van haar 50-jarig bestaan trad “Cosmos” naar buiten met een grote tentoonstelling en een ‘eerste dag verkoop’ van de Europalia-zegel in de voormalige zaal Campo op de Meir. Tot deze viering was de ere-secretaris, Guy Van Haeren de motor van de club (hij was toen nog de enige nog levende medestichter van de club). Tussen 1978 en 1989 heeft de club vergaderd op verschillende locaties in Antwerpen.

In 1987, voor het 60-jarig bestaan, wordt een feestmaal georganiseerd en werd er gedanst tot in de vroege uurtjes.

In 1989, (faillissement van de feestzaal de Passer) verhuist de club naar de “Antwerp Olympia Sport Palace” later gekend als de ex- dancing Zillion.

In 1992, na faillissement van zaal “Olympia” verhuist onze club en haar trouwe leden voor één vergadering naar het sportcentrum Ieper en vervolgens naar lokaal “Schijnpoort” vlakbij het Sportpaleis.

In 2001, op 29 oktober, treedt Johan Decoster aan als nieuwe voorzitter en zal dit blijven tot zijn ontslag om gezondheidsredenen in oktober 2019.

75 jaar Cosmos en 150 jaar Post X

In 2002, organiseerde “Cosmos”, een geslaagde receptie ter gelegenheid van haar 75-jarig bestaan in het “Hof van Liere” van de Universiteit Antwerpen in de Prinsstraat in Antwerpen dat ook het 150-jarige bestaan vierde van de UA (Ufsia en Ruca). Gevolgd door een prachtige tentoonstelling in de lokalen van Antwerpen X (dat zijn 150 jaar Postsorteercentrum Antwerpen X vierde), met de eerste dag verkoop van de uitgiften : – Promotie van de Filatelie – en – 150 jaar Universiteit Antwerpen -.

In 2007, met het 80-jarig bestaan werden na het welkomstwoord van voorzitter Johan Decoster nog enkele toespraken gehouden door o.a. Frank Daniëls, directeur Filatelie van de Post en Eddy Van Vaeck, directeur van Kon. Belg. Landsbond der Postzegelverzamelaars en tot slot Antwerps schepen Guy Lauwers die de tentoonstelling, met verschillende standen van sportclubs en één van het Museum Voor Schone Kunsten Antwerpen, officieel voor geopend verklaarden in de grote sporthal. Ook nu organiseerden we weer een prachtige receptie in de grote zaal ‘ Schijnpoort’ samen met een schitterende tentoonstelling met als eregast-tentoon-steller Dr. Jacques Stes, met de eerste dag verkoop van de uitgiften: Promotie van de Filatelie en de sporten Golf, Veldrijden en Bowling .

In 2009, wegens verandering van eigenaar en nakende onteigeningsproblemen voor de Oosterweelverbinding, moesten wij weer op zoek naar een ander lokaal dat we vonden, voor een periode van 2 jaar, in de zaal “Bart” te Merksem.

Een gezellige zaal gevonden in Wilrijk

In 2011, zijn wij ons gaan vestigen in ons huidig lokaal, zaal “Keizershoeve“ van het Centrum “Oosterveld“ op de Groenenborgerlaan 216 te Wilrijk.

In 2012, ter gelegenheid van ons 85-jarig bestaan werd voor onze leden een feestmaal aangeboden in de zaal “ Sarto “ (naast ons lokaal) en startten wij met onze eerste jaarlijkse nationale ruildag met knappe tentoonstelling in de grote zaal “Meyer“. Ieder jaar opnieuw lukt het ons een ruildag met een tentoonstelling van uitzonderlijk hoog kwalitatief materiaal te organiseren voor alle geïnteresseerde liefhebbers, zowel uit binnen- als buitenland.

90 jaar jong en onze eerste My Stamp

In 2017, om ons 90-jarig bestaan nog meer glans te geven, hebben we tijdens onze 6de nationale ruildag, onze eerste My Stamp “Groen in Antwerpen“ met 10 zegels over de parken van Antwerpen uitgegeven. Om ons feestjaar bourgondisch af te sluiten hielden wij op 26 november een gezellige luxe brunch voor onze leden, met partner, in de zaal De Schuur van de afspanning De Jachthoorn te Kontich.

In 2019, op 20 oktober, treedt onze huidige voorzitter Willem De Block in functie, na het terugtreden van Johan Decoster die voortaan erevoorzitter is.

In 2020 zijn wij toe aan onze 9de nationale ruildag met de uitgifte van ons  4de My Stamp-velletje  “Mariabeelden in Historisch Antwerpen“, te koop aan € 20. 2020 zal ook nog voor vele jaren gekend blijven als het covid-19 jaar waarbij vele activiteiten zijn weggevallen en de slogan ‘Blijf in Uw kot’ algemeen goed is geworden.

Wordt vervolgd…