Leden Vergaderingen

Iedere eerste en derde zondag van de maand, van 10 tot 12h,
Telkens vanaf 10u00 staat de koffie klaar.

2024

Januari : 7 en 21
Februari : 4 en 18
Maart : 3 en 17
April : 7 en 21
Mei : 5 en 19
Juni : 2 en —
Juli : geen vergadering
Augustus : 4 en 18
September : 1 en 15
Oktober : 6 en 20
November : 3 en 17
December : 1 en 15

Bestuur

Voorzitter
Willem De Block
willem.deblock@hotmail.com

Vice-Voorzitter
Jan Meeusen

Ere-voorzitter
Johan Decoster

Secretaris/
Redactie Clubblad

Christophe Willems
willems.cosmos@telenet.be

Penningmeester
Danny Serckx
d.serckx.cosmos@gmail.com

Vice-Penningmeester
Erna Versmissen

Nieuwigheden
Wim Coremans

Ruildienst
Tony Elst

Interne ruilbeurs leden /
Filatelistisch materiaal

Marc Mareen

Distributie Clubblad
Georges Vandevyvere

Luc Van Gaal

Website
Pascal Verbrugge