Leden Vergaderingen

Iedere eerste en derde zondag van de maand
Telkens vanaf 10u00 staat de koffie klaar
Volgende bijeenkomsten:

2019
4 en 18 augustus
1 en 15 september
6 en 20 oktober
3 en 17 november
1 en 15 december

Bestuur

Voorzitter
Johan Decoster

Vice-Voorzitter
Wim De Block

Secretaris/
Redactie Clubblad

Christophe Willems

Penningmeester
Danny Serckx

Vice-Penningmeester
Erna Versmissen

Nieuwigheden
Wim Coremans

Ruildienst
Tony Elst

Interne ruilbeurs leden /
Filatelistisch materiaal

Marc Mareen

Distributie Clubblad
Georges Vandevyvere

Website
Pascal Verbrugge