Wat biedt postzegelclub COSMOS vzw mij als lid?

Het lidgeld wordt jaarlijks vastgelegd en bedraagt voor het huidige werkingsjaar 15 euro. Ons werkingsjaar is van 1 oktober tot 30 september. Daarin is begrepen: het lidgeld voor de eigen club COSMOS en de jaarlijkse bijdrage voor de K.L.B.P. (Koninklijke Landsbond der Belgische Postzegelkringen). Hieronder de voordelen:

 • Toegang tot clubbijeenkomsten 2x per maand, telkens de 1ste en 3de zondag van 10h00 tot 12h00, behalve de 3de zondag van juni en in de maand juli (wegens vakantieperiode). Zie lijst vergaderdata.
 • Maandelijks informatief clubblad (behalve in juni)
 • Elke clubbijeenkomst is er een interne ruilbeurs van en voor de leden
 • Leden kunnen ook zelf materiaal binnenbrengen bij de materiaalmeester
 • Uitleendienst van catalogi Yvert et Tellier (wereldwijd) en Michel (beperkt aanbod)
 • Dienst clubruilboekjes: uitlenen en/of zelf binnenbrengen van ruilboekjes
 • Dienst nieuwigheden: abonnementen op nieuwigheden België en andere landen
 • Dienst filatelistisch materiaal voor de aankoop van materiaal, aanvulbladen, catalogi, …
 • Verzekering tegen lichamelijke letsel opgelopen tijdens clubbijeenkomsten
 • Een gezellige voormiddag met een warme en/of koude drank aan democratische prijzen.
 • Toezending van het 3-maandelijkse magazine Belgaphil.
 • Gratis aanwezigheidstombola

Interesse om lid te worden? Kom vrijblijvend naar een vergadering en spreek iemand van het bestuur aan, of neem contact op met de voorzitter of secretaris.